logo 2019

070 - 358 60 18

vennootschapsbelasting

De aangifte Vennootschapsbelasting is een jaarlijks gebeuren voor met name de vennootschap met aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld een B.V.

In het aangifterapport wordt de overigens verplichte electronische inlevering van de aangifte weergegeven in de duidelijk leesbare opstelling.