logo 2019

070 - 358 60 18

opstellen jaarrekeningen

Het opstellen van de jaarrekening wordt veelal vanuit de boekhouding gedaan.

Ook wanneer u de boekhouding zelf heeft samengesteld is het mogelijk de jaarrekening te Iaten verzorgen door ons. Steeds meer instellingen naast de Belastingdienst zoals Kamer van Koophandel en Banken zijn gelnteresseerd in uw resultaten.