vennootschapsbelasting

De aangifte Vennootschapsbelasting is een jaarlijks gebeuren voor met name de vennootschap met aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld een B.V.

In het aangifterapport wordt de overigens verplichte electronische inlevering van de aangifte weergegeven in de duidelijk leesbare opstelling.