Administratiekantoor Pruim heeft een langjarige, enorme ervaring op gebied van ondernemers en particulieren. Elke klant vraagt maatwerk. Of het nu de complete verzorging van uw administratie is of slechts een gedeelte, is steeds een punt van overleg. Dat is kostenbewust werken.

Wij kunnen o.a. voor u verzorgen:

verzorging administratie

Een belangrijke bezigheid van onze medewerkers is het samenstellen van de boekhouding van waaruit een aantal mogelijk belangrijke conclusies kunnen worden getrokken.

De administratie is de spil van uw cijferinformatie en dient op de juiste wijze te worden gerubriceerd om vergelijkbare perioden te verkrijgen. Vaak ontvangt de administratie niet voldoende aandacht.

Een veel gehoorde reactie is: "dat doe ik zelf in een excel bestand ". Dat kan natuurlijk . ....

omzetbelasting

De aangifte omzetbelasting dient per aangifteperiode, of dit nu per maand, kwartaal of per jaar is, electronisch te worden ingediend bij de belastingdienst. De aangifte volgt uit de gevoerde boekhouding en u wordt voor inlevering bij de belastingdienst op de hoogte gebracht van de a! of niet verschuldigdheid van deze soort belasting.

Hiervoor is geen DigiD code nodig. Zodoende heeft u geen omkijken naar deze administratieve verplichting voor, met name, ondememers.

inkomsten belasting

De aangifte Inkomstenbelasting is een jaarlijks gebeuren wat voor u verzorgd kan worden waarbij u een leesbaar aangifterapport onder ogen wordt gebracht. In het aangifterapport kan de rubriek Toeslagen volledig worden weergegeven.

Bij gebruik hiervan kunnen de Zorgtoeslag, Huurtoeslag of welke toeslag voor u van toepassing is worden weergegeven waarbij een verrassing van een terugbetaalverplichting bij een te hoog vastgestelde voorschotbeschikking niet meer nodig behoeft te zijn.

Ook wordt jaarlijks bezien of er, in het geval dat, in aanmerking gekomen kan worden voor een Toeslag.

vennootschapsbelasting

De aangifte Vennootschapsbelasting is een jaarlijks gebeuren voor met name de vennootschap met aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld een B.V.

In het aangifterapport wordt de overigens verplichte electronische inlevering van de aangifte weergegeven in de duidelijk leesbare opstelling.

opstellen jaarrekeningen

Het opstellen van de jaarrekening wordt veelal vanuit de boekhouding gedaan.

Ook wanneer u de boekhouding zelf heeft samengesteld is het mogelijk de jaarrekening te Iaten verzorgen door ons. Steeds meer instellingen naast de Belastingdienst zoals Kamer van Koophandel en Banken zijn gelnteresseerd in uw resultaten.

aangifte loonbelasting

De aangifte Loonbelasting dient per aangifteperiode, veelal per maand, electronisch te worden ingediend bij de Belastingdienst.

Deze aangifte volgt uit de gevoerde salaris- en loonadministratie en wordt ook zonder uw DigiDcode ingediend bij de Belastingdienst. Omdat de loonbelasting samengevoegd is met premieheffingen wordt de aangifte ook aangifte Loonheffing genoemd.

Salaris- en loonadministratie

De salaris- en loonadministratie wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Deze is niet gebonden aan aantallen werknemers en wordt in de regel maandelijks uitgevoerd waarbij de eerder aangehaalde aangifte Loonheffingen geproduceerd wordt.